factory.hu
Factory
on-line marketing divízió
tanácsadás és kivitelezés
Kommunikációs audit
Honlap optimalizáció
Keresőmarketing
Válságkommunikáció

Hálózati kommunikáció - tantárgy leírás

A tantárgy címe
HÁLÓZATI KOMMUNIKÁCIÓ

A tantárgy kódja
BBNKM 02000

Félév
2008/09/1

A tantárgy típusa
előadás
Óraszám
2

Kreditek száma
2


Tantárgyfelelős
: MERTZ GÁBOR
Tantárgy státusza: előadás
A tantárgy felvételének előfeltétele: BBNKM 00100 (filozófia)

Tantárgy célja: a hallgatók felkészítése és eligazodási készségeik fejlesztése a társadalom- és kommunikációkutatás területén, a hálózati működés sajátosságainak megismerésével.

A tantárgy leírása

A tárgy az internet térhódítását követően megfogalmazódott társadalomtudományi diskurzusok tematikájába nyújt betekintést. Bemutatja a téma legfontosabb gyakorlati eredményeit, a kutatás irányait és az eddigi eredményeket, illetve az ehhez kapcsolódó gazdasági, társadalmi hatásokat.
Főbb témák: hálózati tudomány, kommunikációtudomány és internet; az új kommunikációs technikák, kommunikáció a megváltozott gazdasági/társadalmi környezetben; a hálózati kommunikáció jellegzetességei; hagyományos és új kommunikációs modellek különbségei; kommunikátorok és üzenettartalmak hitelességének problémái; a csatorna új specifikumai; internet, mint tömegkommunikáció; az új nyilvánosság; alternatív társadalmi hálózatok koncepciója; a hálózati kommunikáció hatása a társadalmi kapcsolatokra; kommunikációs aktivitás.

 

Téma

1.

Bevezetés: hálózatok alapja, hálózatok a mindennapokban.

2.

Az internet, mint az ember alkotta legbonyolultabb hálózat. Az internet kialakulásának története, felépítése.

3.

A World Wide Web és alkalmazásai hálózati szemmel.

4.

Szociometrikus megközelítés a hálózatok megértéséhez – csoportok.

5.

Az idő fogalmának változása a kommunikációs hálózatok elterjedésének tükrében.

6.

Biztonsági kockázatok és hálózatok. A számítógépes vírusok elterjedése. Hackerek és a hálózat. Hadviselés a hálózaton.

7.

Vállalkozások és hálózatok, hálózatokra alapuló vállalkozások. A pozitív visszacsatolás elmélete.

8.

Hogyan aknázhatók ki az új információs kor lehetőségei? A hálózati vállalkozások jellemzői. A long-tail elmélet.

9.

Tömegkommunikációs modellek és a hálózatok összefüggései.

10.

Vállalati-hálózati kommunikáció. PR, kríziskommunikáció és a hálózatok.

11.

Információs társadalom, digitális kultúra.

12.

Tanulás és tudás. Tudás alapú társadalmak a hálózatok korában.

13.

A digitális szakadék.Számonkérés módja:

Írásbeli vizsga az előadásokon elhangzottakból és a kötelező irodalomból

Kötelező irodalom:

1. Angelusz, Róbert: Az új kommunikációs technikák és a nyilvánosság. In.: A láthatóság görbe tükrei. Budapest, Új Mandátum, 2000. 59–77. o.

2. Barabási Albert-László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Budapest, Magyar Könyvklub, 2003. (új kiadásban is megjelent azóta)

3. A hálózati társadalom kialakulása.Az információ kora - Gazdaság, társadalom és kultúra kötet, , Gondolat Kiadó, 2005.

4. Farkas János: Kommunikáló társadalom. In.: Információs- vagy tudástársadalom? Budapest, Infonia-Aula, 2002. 83-98. o.

5.  Hernád István: A Gutenberg utáni galaxis Negyedik forradalom a tudás előállítás eszközeiben  1994.  (11-12. szám) 284-293. o.

6. Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. Európai Szemmel, 1997. (1) 12–27. o.

7. Kelemen Gábor:  e-Rovat – bemutatkozás Replika, 1994. (11-12. szám) 279-283. o.

8.. Morris, Merrill – Ogan, Christine: Az Internet mint tömegkommunikáció. Replika, 1996 (23–24. szám), 276–284. o.

9. Nyíri Kristóf: Hagyomány és társadalmi kommunikáció. Replika, 1994  (11-12. szám) 284-293. o.

10. Pintér Róbert: A hagyományos és az új média kapcsolata. Tévénézés, konvergencia és digitális szakadék. In. Enyedi Nagy Mihály – Polyák Gábor – Sarkady Ildikó (szerk.): Médiakönyv. Budapest, Enamiké, 2002. 379–388. o.

11. Strangelove, M.: A nélkülözhetetlen Internet. Replika, 1994. 13-14, 233-236. o.

Ajánlott irodalom:

1., Intenet. Hu. Budapest, Infonia-Aula, 2003, 186-205. o.
2., Polyák Gábor: Megjegyzések a digitális kor médiapolitikájához. Médiakutató, 2002 (ősz), 99–111. o.
3., www.replika.hu –n található egyéb e-rovat cikkek (ha elérhetők)Referenciák

SzállásPort - fényképes szállásajánló | Céges tréningek | Fotózás | Csapatépítő tréningek | Kereskedelem


Domain nevek

terapia.hu | honlapok.hu | azsiacenter.hu | koncepcio.hu | non-profit.hu | marketer.hu | kognitiv.hu

Szakmai háttéranyagok

PR és internet


Szakkönyvek

Oktatás
Válságkommunikáció
tantárgy leírás 2011
Online marketing
tantárgy leírás 2011
Marketing kommunikáció
tantárgy leírás 2008
Hálózati kommunikáció
tantárgy leírás 2008

Hírarchívum
Direkt marketing 2008

Az internet veszélyei
Több mint 20 ezer weboldalt töltöttek le káros kódokkal
Megbolondult a Google pár órára

Kapcsolat

webcím: www.factory.hu
e-mail: info@factory.hu
telefon: 06-30-28 300 30
2006-2014 © Com Bt.
Üzenetküldéshez kattintson ide